הלימוד לרפואת והצלחת נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

הלכות שבת – סחיטה (דש)

הלכות סחיטה (דש) סחיטת פירות הסוחט בשבת זיתים לעשות מהם שמן או ענבים לעשות מהם יין חייב מן התורה משום מפרק שהוא תולדת "דש". חכמינו ז"ל הוסיפו על איסור זה סחיטת כל פרי או

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום חמישי ב' אדר תש"פ – יום שישי ג' אדר תש"פ – שבת קודש ד' אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי ב' אדר תש"פ מסכת ברכות דף נ"ה דף נ"ה ע"א שלשה דברים המאריך בהן מאריך ימיו ושנותיו – א. המאריך בתפילתו – ואינו מעיין בה, אלא שמרבה ברחמים. אבל

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום שלישי ל' שבט תש"פ – יום רביעי א' אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי ל' שבט תש"פ מסכת ברכות דף נ"ג דף נ"ג ע"א אור ששבת ממלאכת עבירה מברכין עליו – אע"פ שלא שבת ממלאכה של היתר, כגון אור של חיה ושל חולה. ואם לא

קרא עוד »

הלכות שבת – טוחן

הלכות טוחן (סימן שכ"א) הקדמה איסור טוחן הוא בלקיחת גוף אחד והפיכתו לחלקים קטנים. ולכן הטוחן גרעיני תבואה או תבלין, הרי זה אב מלאכה וחייב חטאת. איסור טוחן הוא בין שטוחן בכלי המיועד לכך

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום חמישי כ"ה שבט תש"פ – יום שישי כ"ו שבט תש"פ – שבת קודש כ"ז שבט תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי כ"ה שבט תש"פ מסכת ברכות דף מ"ח דף מ"ח ע"א קטן פורח, שהביא סימני גדלות ולא בא לכלל שנים – לרבי יוחנן מזמנין עליו. וכן אמרו בברייתא שקטן שהביא שתי שערות מזמנין עליו,

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום שלישי כ"ג שבט תש"פ – יום רביעי כ"ד שבט תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי כ"ג שבט תש"פ מסכת ברכות דף מ"ו דף מ"ו ע"א בעל הבית בוצע – כדי שיבצע בעין יפה. ומי מברך? לרב הונא – הבוצע. ולרבי יוחנן משום רשב"י אורח מברך, כדי שיברך בעל הבית. ומה

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום ראשון כ"א שבט תש"פ – יום שני כ"ב שבט תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון כ"א שבט תש"פ מסכת ברכות דף מ"ד דף מ"ד ע"א הביאו לפניו מליח ופת עמו – מברך על המליח ופוטר את הפת, שהפת טפלה לו. וכגון בפירות גינוסר שחשובים

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום חמישי י"ח שבט תש"פ – יום שישי י"ט שבט תש"פ – שבת קודש כ' שבט תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי י"ח שבט תש"פ מסכת ברכות דף מ"א דף מ"א ע"א היו לפניו מינים הרבה – לרבי יהודה אם יש ביניהן מין שבעה מברך עליו, שמין שבעה עדיף מן החביב.

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

מדור פרסום

שלשה עשר עיקרים
מצוות עשר זכירות