הלימוד לרפואת והצלחת נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי ג' סיון תש"פ – יום רביעי ד' סיון תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי ג' סיון תש"פ מסכת שבת דף פ"א דף פ"א ע"א משנה. שיעורי הוצאה: עצם – לת"ק לעשות כף, לרבי יהודה לעשות שן של פותחת, והוא קטן משיעורו של ת"ק. זכוכית – לגרור

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום ראשון א' סיון תש"פ – יום שני ב' סיון תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון א' סיון תש"פ מסכת שבת דף ע"ט דף ע"ט ע"א שיעור עור להוצאת שבת: מעובד (והוא חיפה, דמליח ולא קמיח ולא עפיץ. רמב"ן) – כדי לעשות קמיע. שאינו מעובד – אם הוא יבש שראוי לעבדו, שיעורו כדי

קרא עוד »

הלכות שבת – טיפול בבגדים/אביזרים בשבת (הפוסט מתעדכן מידי יום – ההלכה היומית באותיות מודגשות)

הלכות שבת – טיפול בבגדים/אביזרים בשבת מסמר של הנעל עצמה המחבר את הסוליה לגפה וכד', שיצא ממקומו ומפריע להליכה, אסור להוציאו או לנעצו במקומו בשבת. מסמר או נעץ שאינם מהנעל אלא ננעצו בנעל, מותר

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שישי כ"ח אייר תש"פ – שבת קודש כ"ט אייר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שישי כ"ח אייר תש"פ מסכת שבת דף ע"ז דף ע"ז ע"א שיעור יין חי לכוס של ברכה – רבא מוכיח ממשנתינו שהוא רובע רביעית, שהרי שיעור כל המשקין להוצאה ברביעית, וביין חי רובע רביעית

קרא עוד »

הלכות שבת – מלאכת מתיר

הלכות שבת – מלאכת מתיר דברי הלבשה חדשים הקשורים יחד (כמו שמצוי בזוג גרבים וכדומה), ראוי להפרידם מלפני השבת. שכח ולא הפרידם, מותר אף להפרידם בשבת. מותר להסיר בשבת סיכות שרגילים לתחוב בבית החרושת

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי כ"ה אייר תש"פ – יום רביעי כ"ו אייר תש"פ – יום חמישי כ"ז אייר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי כ"ה אייר תש"פ מסכת שבת דף ע"ד דף ע"ד ע"א זורה בורר ומרקד כולן מלאכה אחת שמפריש אוכל מן הפסולת, והתנא מנאם לשלשה אבות לפי שהיו כולם במשכן. ולא מנה 'כותש' (במכתשת חטין להסיר

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שישי כ"א אייר תש"פ – שבת קודש כ"ב אייר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שישי כ"א אייר תש"פ מסכת שבת דף ע' דף ע' ע"א הטעם שבשגגת שבת וזדון מלאכות חייב אחת, ובשגגת מלאכות וזדון שבת חייב על כל מלאכה – לרב ספרא, שבשגגת שבת

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי י"ח אייר תש"פ – יום רביעי י"ט אייר תש"פ – יום חמישי כ' אייר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי י"ח אייר תש"פ מסכת שבת דף ס"ז דף ס"ז ע"א מה ששנינו כל אדם יוצאים בזגין ולא רק בני מלכים לר' אושעיא רבי שמעון היא, הסובר כל ישראל בני מלכים הם (ולכך ראוי הוא

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

מדור פרסום

שלשה עשר עיקרים
מצוות עשר זכירות