הלימוד לרפואת והצלחת נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום ראשון כ"ב טבת  תש"פ – יום שני כ"ג טבת  תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון כ"ב טבת  תש"פ מסכת ברכות דף ט"ז דף ט"ז ע"א למה נסמכו אהלים לנחלים? מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלים (בתי מדרשות) מעלין את האדם מכף

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום חמישי י"ט טבת  תש"פ – יום שישי כ' טבת  תש"פ – שבת קודש כ"א טבת  תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי י"ט טבת  תש"פ מסכת ברכות דף י"ג פרק שני – היה קורא היה קורא בתורה להגיה, ועומד בפרשת ק"ש, והגיע זמן המקרא – אם כוון לבו לקרות יצא. (אבל

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי- ברכות – יום שלישי י"ז טבת  תש"פ – יום רביעי י"ח טבת  תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי י"ז טבת  תש"פ מסכת ברכות דף י"א דף י"א ע"א לבית שמאי בק"ש של ערבית יטה ויקרא ובבקר יעמוד – שנאמר 'ובשכבך ובקומך'. ולבית הלל קורא כדרכו, שנאמר 'ובלכתך

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – ברכות – יום ראשון ט"ו טבת תש"פ – יום שני ט"ז טבת  תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון ט"ו טבת תש"פ מסכת ברכות דף ט' דף ט' ע"א תנאים נחלקו בזמן אכילת קרבן פסח (וכן בקריאת הלל בליל פסח. צל"ח): לרבי אלעזר בן עזריה מצותה עד חצות – שנאמר ואכלו

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי מסכת ברכות – יום ראשון ח' טבת  תש"פ – יום שני ט' טבת תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון ח' טבת  תש"פ מסכת ברכות דף ב'   מסכת ברכות פרק ראשון – מאימתי דף ב' ע"א מאימתי קורין את שמע בערבית? לשיטת התנא במשנתינו משעה שהכהנים שנטמאו וטבלו, והעריב שמשן, נכנסים לאכול

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

מדור פרסום

שלשה עשר עיקרים
מצוות עשר זכירות