הלימוד לרפואת והצלחת נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי ו' ניסן תש"פ – יום רביעי ז' ניסן תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי ו' ניסן תש"פ מסכת שבת דף כ"ה דף כ"ה ע"א  כשם שמצוה לשרוף קדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף תרומה שנטמאה דדמיא לקדשים. ומשום תקלה. בשעת ביעור שמן טמא מותר ליהנות ממנה, שנאמר נתתי לך משמרת

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום ראשון ד' ניסן תש"פ – יום שני ה' ניסן תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון ד' ניסן תש"פ מסכת שבת דף כ"ג דף כ"ג ע"א הדלקה עושה מצווה ולא הנחה, מדמברכים להדליק נר של חנוכה. ולכן עששית שהייתה דולקת מערב שבת למוצ"ש מכבה ומדליקה. ולכן גם אם

קרא עוד »

הלכות שבת – מלבן

הלכות מלבן ניקוי בגד אסור לנקות בגדים בין בשבת ובין ביום טוב, שכן יש בזה משום איסור מלבן, ויש לחלק בין ליבון בדבר רטוב לבין דבר יבש. חכמינו גזרו גם על תליית כבסים או

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום חמישי א' ניסן תש"פ – יום שישי ב' ניסן תש"פ – שבת קודש ג' ניסן תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי א' ניסן תש"פ מסכת שבת דף כ' דף כ' ע"א כמאכל בן דרוסאי חשוב בישול, והוא שיעור 'כדי שיצולו מבעו"י' ששנינו במשנתינו, ומותר להשהות ע"ג כירה בע"ש אע"פשאין גרופה וקטומה, ואין בו

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי כ"ח אדר תש"פ – יום רביעי כ"ט אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי כ"ח אדר תש"פ מסכת שבת דף י"ח דף י"ח ע"א  לישה של קמחוטיטלרבי חייב כשנתן המים לרבי יוסי אינו חייב עד שיגבל. לישה של דיו לרב יוסףכפלוגתא דקמח, לאביי לכו"ע א"צ גיבול אין נותנין חטין לתוך הרחיים של

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום ראשון כ"ו אדר תש"פ – יום שני כ"ז אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום ראשון כ"ו אדר תש"פ מסכת שבת דף ט"ז דף ט"ז ע"א כלי חרס וכלי נתר טומאתן שווה – נטמאים אם נכנסה טומאה לאויר כלי, ומטמאים אוכלים שנכנסו לאוירם, נטמאים מאחוריהם – אם נכנסה טומאה בתוך חקק

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום חמישי כ"ג אדר תש"פ – יום שישי כ"ד אדר תש"פ – שבת קודש כ"ה אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום חמישי כ"ג אדר תש"פ מסכת שבת דף י"ג דף י"ג ע"א חזן מסדר ראשי פרשיותיו לאור הנר, ותשב"ר קורין לאור הנר, שאימת רבם עליהם. לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה,

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – שבת – יום שלישי כ"א אדר תש"פ – יום רביעי כ"ב אדר תש"פ

לעילוי נשמת הגאון ר' פינחס ב"ר בנימין ביינוש זצ"ל בס"ד יום שלישי כ"א אדר תש"פ מסכת שבת דף י"א דף י"א ע"א עיר שגגות בתיה גבוהים מביהכ"נ לסוף חרבה, דכתיב לרומם בית אלוקינו, ודווקא בתים אבל בנינים לחיזוק העיר ומגדלים לא. עדיף לעבוד תחת

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

מדור פרסום

שלשה עשר עיקרים
מצוות עשר זכירות