יבואו על הברכה כל תומכי וידידי האתר אשר דואגים מזמנם ומהונם להאדרת מורשת ישראל

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא ,    כלל הברכות הכתובות בתורה יחולו עליהם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשע"ט

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא ,    כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

שמעון כהן וב"ב

אביב אגשם הי"ו

ג

ד

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשע"ח

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא וזהרה חלה
וב"ב הי"ו

בנימין וששון דהרי
הי"ו

משה גידה וב"ב
הי"ו

יוחאי בן משה ואסתר עראמי הי"ו

הראל וחיה רחל גנון 
וב"ב

רפאל כובאני
הי"ו

אורן ויוליה אהרון
וב"ב

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב

יחיא חמדי 
הי"ו

יהודה ומיכל פאיז
וב"ב

יחיא ומלכה כפרי 
וב"ב

אבנר ורויטל יוסף 
וב"ב

יצחק כובאני 
וב"ב

יצחק שבת 
וב"ב 

יבואו על הברכה חברי קהילת "שבת אחים" אשר תמכו באחזקת האתר לשנת תשע"ז

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא בן יוסף ומלכה כפרי וב"ב

יחיא בן משה ומתנה דהרי וב"ב

יחיא וזהרה חלה וששון
וב"ב
יעקב כובאני וב"ב

אבי ויניב יוסף וב"ב

יעקב ומשה פאיז וב"ב

יואל כובאני

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב
יצחק כובאני וב"ב

יהודה ומיכל פאיז וב"ב

אברהם כובאני

מרים בת שמעה

מנצור מאיר

יחיא בן שלמה כובאני

רפאל בן מרים

ברכה בת מיכל פאיז

דוד כובאני

אריה כובאני