יבואו על הברכה כל תומכי וידידי האתר אשר דואגים מזמנם ומהונם להאדרת מורשת ישראל

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יחולו עליהם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יהושוע בן ניסים וסעידה אהרון הי"ו

נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

משה בן יחיא ירימי הי"ו

 הי"ו

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשע"ח

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא וזהרה חלה
וב"ב הי"ו

בנימין וששון דהרי
הי"ו

משה גידה וב"ב
הי"ו

יחיא ומלכה כפרי
וב"ב

רפאל כובאני
הי"ו

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב

יצחק כובאני
וב"ב 

אבנר ורויטל יוסף
וב"ב 

יהודה ומיכל פאיז
וב"ב

יחיא חמדי
הי"ו

י
וב"ב 

א 
וב"ב 

יבואו על הברכה חברי קהילת "שבת אחים" אשר תמכו באחזקת האתר לשנת תשע"ז

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא בן יוסף ומלכה כפרי וב"ב
יחיא בן משה ומתנה דהרי וב"ב
יחיא וזהרה חלה וששון
וב"ב
יעקב כובאני וב"ב

אבי ויניב יוסף וב"ב

יעקב ומשה פאיז וב"ב

יואל כובאני

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב
יצחק כובאני וב"ב

יהודה ומיכל פאיז וב"ב

אברהם כובאני

מרים בת שמעה

מנצור מאיר

יחיא בן שלמה כובאני

רפאל בן מרים

ברכה בת מיכל פאיז

דוד כובאני

אריה כובאני