הלימוד לרפואת והצלחת נחמן בן ליליאן לאה הי"ו

סיכומי הדף היומי – פסחים נ”ט ס’ – יום שלישי ו’ שבט תשפ”א – יום רביעי ז’ שבט תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום שלישי ו’ שבט תשפ”א מסכת פסחים דף נ”ט דף נ”ט – עמוד א’  זמן הקרבת הפסח הוא אחר הקרבת התמיד, שבתמיד כתיב ‘בין הערביים’

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים נ”ז נ”ח – יום ראשון ד’ שבט תשפ”א – יום שני ה’ שבט תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום ראשון ד’ שבט תשפ”א מסכת פסחים דף נ”ז דף נ”ז – עמוד א’ אנשי יריחו לא היו נותנין פאה מכל הירקות, (אלא מאלו שמכניסים לקיום

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים נ”ה נ”ו – יום שישי ב’ שבט תשפ”א – שבת קודש ג’ שבט תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום שישי ב’ שבט תשפ”א מסכת פסחים דף נ”ה דף נ”ה עמוד א’ האם חיישינן ליוהרא, נחלקו בזה רשב”ג וחכמים, ונפק”מ האם מותר לכל אדם לעשות

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים נ”ג נ”ד – יום רביעי כ”ט טבת תשפ”א – יום חמישי א’ שבט תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום רביעי כ”ט טבת תשפ”א מסכת פסחים דף נ”ג דף נ”ג – עמוד א’ זמני ביעור פירות שביעית –ענבים משהגיע הפסח, זיתים משהגיע עצרת, גרוגרות משהגיע

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים נ”א נ”ב – יום שני כ”ז טבת תשפ”א – יום שלישי כ”ח טבת תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום שני כ”ז טבת תשפ”א מסכת פסחים דף נ”א דף נ”א – עמוד א’ דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם, שיבואו

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים מ”ח מ”ט – נ – יום שישי כ”ד טבת תשפ”א – שבת קודש כ”ה טבת תשפ”א – יום ראשון כ”ו טבת תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום שישי כ”ד טבת תשפ”א מסכת פסחים דף מ”ח דף מ”ח ע”א חילוק מלאכות אמרינן רק בשבת, שאם עשה שתי מלאכות בהעלם אחד חייב שתיים, אבל

קרא עוד »

סיכומי הדף היומי – פסחים מ”ו מ”ז – יום רביעי כ”ב טבת תשפ”א – יום חמישי כ”ג טבת תשפ”א

לעילוי נשמת הגאון ר’ פינחס ב”ר בנימין ביינוש זצ”ל בס”ד יום רביעי כ”ב טבת תשפ”א מסכת פסחים דף מ”ו דף מ”ו ע”א שיעור אוכלים טמאים לטמא אוכלים אחרים – כביצה. בצק שבסידקי עריבה שנוגעים בו אוכלים פחות

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

מדור פרסום

שלשה עשר עיקרים
מצוות עשר זכירות