עבודת התפילה בעת צרה

מאת רבינו גאב”ד ב”ב הגאון רבי שלמה ב”ר יחיא קורח זצ”ל    גדולי הדור – כל העולם נשען עליהם איתא בתנא דבי אליהו זוטא (סוף פרק ה’), וכן כל הצדיקים שהם עומדים בעולם הם

קרא עוד »

הופיע ויצא לאור סדרת הספרים ‘חכמה קדומה’ שלשה חלקים מאת רבינו הגר”ש קורח זצוק”ל

הופיע ויצא לאור סדרת הספרים ‘חכמה קדומה’ שלשה חלקים מאת רבינו הגר”ש קורח זצוק”ל בשורה טובה לדורשי ה’ זה היום עשה ד’ נגילה ונשמחה בו, הננו שמחים לבשר כי בסייעתא דשמיא יצאו לאור עולם סדרת

קרא עוד »
הצטרף ככותב

אנו זקוקים לכם! מעוניין להצטרף ככותב לאתר, נא מלא את השדות ואנו נחזור אליך בהקדם.

שלשה עשר עיקרים
מדור פרסום

מצוות עשר זכירות