יבואו על הברכה תומכי וידידי האתר אשר דואגים מזמנם ומהונם להאדרת מורשת ישראל

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא ,    כלל הברכות הכתובות בתורה יחולו עליהם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשפ"ג

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

 יוחאי בן משה ואסתר עראמי הי"ו
 י הי"ו

תומר טביב
 וב"ב

משה בן יחיא ירימי
הי"ו

ג
הי"ו

ד
הי"ו

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשפ"ב

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

אורן ויוליה אהרון
 וב"ב

שמואל בן יהודית יעל
הי"ו

יוחאי בן משה ואסתר עראמי
הי"ו

ד
הי"ו

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תשפ"א

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

 יוחאי בן משה ואסתר עראמי הי"ו
 אביהו אביעד בן משה ואסתר עראמי הי"ו
  תומר בן ר' יהודה בושארי הי"ו וב"ב
  אורן ויוליה אהרון וב"ב הי"ו

יבואו על הברכה התומכים באחזקת האתר לשנת תש"פ

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יוחאי בן משה ואסתר עראמי הי"ו

אורן ויוליה אהרון וב"ב

יוחאי אשתר וב"ב הי"ו

יבואו על הברכה הנדיבים אשר תמכו באחזקת האתר לשנת תשע"ט

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יוחאי בן משה ואסתר עראמי הי"ו

משה בן יחיא ירימי הי"ו

אביהו אביעד בן משה  עראמי הי"ו

אורן ויוליה אהרון
וב"ב

אביב אגשם
הי"ו

שמעון כהן וב"ב

יבואו על הברכה הנדיבים אשר תמכו באחזקת האתר לשנת תשע"ח

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא וזהרה חלה
וב"ב הי"ו

בנימין וששון דהרי
הי"ו

משה גידה וב"ב
הי"ו

יוחאי בן משה ואסתר עראמי
הי"ו

אורן ויוליה אהרון
וב"ב

יצחק כובאני 
וב"ב

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב

רפאל כובאני
הי"ו

יחיא חמדי 
הי"ו

יהודה ומיכל פאיז
וב"ב

יחיא ומלכה כפרי 
וב"ב

אבנר ורויטל יוסף 
וב"ב

יהושוע בן ניסים וסעידה אהרון
הי"ו 

יצחק שבת 
וב"ב 

הראל וחיה רחל גנון 

יבואו על הברכה חברי קהילת "שבת אחים" אשר תמכו בפתיחת האתר שנת תשע"ז

בשכר זה – הקב"ה ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם , פרנסה טובה ובריאות מעליא , כלל הברכות הכתובות בתורה יתקיימו בם ועל זרעם ויזכו לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גואל צדק,
ויקויים בהם מקרא שכתוב , ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן :

יחיא בן יוסף ומלכה כפרי וב"ב

 

יחיא בן משה ומתנה דהרי וב"ב

יחיא וזהרה חלה וששון
וב"ב
יעקב כובאני וב"ב

אבי ויניב יוסף וב"ב

יעקב ומשה פאיז וב"ב

יואל כובאני

שלמה ורומיה כובאני
וב"ב
יצחק כובאני וב"ב

יהודה ומיכל פאיז וב"ב

אברהם כובאני

מרים בת שמעה

מנצור מאיר

יחיא בן שלמה כובאני

רפאל בן מרים

ברכה בת מיכל פאיז

דוד כובאני

אריה כובאני